thông tin liên hệ
HOTLINE

0964 312 311 - 0349 659 209

DẦU NHỚT - DẦU NHỜN

DẦU BÔI TRƠN BÁNH RĂNG 85W.90 4L
DẦU BÔI TRƠN BÁNH RĂNG 85W.90 4L
DẦU BÔI TRƠN BÁNH RĂNG 85W.140   19L
DẦU BÔI TRƠN BÁNH RĂNG 8...
DẦU BÔI TRƠN BÁNH RĂNG 85W.140 4L
DẦU BÔI TRƠN BÁNH RĂNG 8...
DẦU NHỚT BÔI TRƠN BÁNH RĂNG 85W.90  19L
DẦU NHỚT BÔI TRƠN BÁNH...
DẦU NHỚT ĐỘNG 20W.50 1L
DẦU NHỚT ĐỘNG 20W...
DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ 10W.40,20W.50  1L
DẦU NHỚT ĐỘNG C&#...
DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ CF 15W.40 19L
DẦU NHỚT ĐỘNG C&#...
DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ SIÊU TỐC TUBO 20W.50
DẦU NHỚT ĐỘNG C&#...
DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ SJ.CD 15W.40  4L
DẦU NHỚT ĐỘNG C&#...
DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ SJ.CD 20W.50 4L
DẦU NHỚT ĐỘNG C&#...
DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ SJCD 10W.40 1L
DẦU NHỚT ĐỘNG C&#...
DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ TẢI NẶNG SIÊU TỐC CF 20W.50 19L
DẦU NHỚT ĐỘNG C&#...
DẦU THỦY LỰC 68AW-200L
DẦU THỦY LỰC 68AW-200L
DẦU TUẦN HOÀN R.68
DẦU TUẦN HOÀN R.68
DẦU TUẦN HOÀN, DẦU THỦY LỰC 200L
DẦU TUẦN HOÀN, DẦU TH&...
HÀNG HÓA TẠI KHO
HÀNG HÓA TẠI KHO
MỠ BÔI TRƠN E.P GREASE 2  15KG
MỠ BÔI TRƠN E.P GREASE 2 15K...
MỠ BÔI TRƠN M.P GREASE 3  15KG
MỠ BÔI TRƠN M.P GREASE 3 15K...
MỠ THÔNG DỤNG 400G
MỠ THÔNG DỤNG 400G
MỠ THÔNG DỤNG M.P.GREASE 2
MỠ THÔNG DỤNG M.P.GREASE 2
DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ TUBO CH4  20W.50  4L
DẦU NHỚT ĐỘNG C&#...
DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ
DẦU NHỚT ĐỘNG C&#...
DẦU NHỚT ĐỘNG SƠ SIÊU TỐC TUBO 200L
DẦU NHỚT ĐỘNG S&#...
DẦU NHỚT THỦY LỰC AW
DẦU NHỚT THỦY LỰ...
DẦU NHỚT TUẦN HOÀN CPC-R-68 19L
DẦU NHỚT TUẦN HOÀN CPC...
DẦU NHỚT TUẦN HOÀN R68 19L
DẦU NHỚT TUẦN HOÀN R68...
DẦU NHỚT TUẦN HOÀN R68 200L
DẦU NHỚT TUẦN HOÀN R68...
DẦU PHANH CAO CẤP 1L
DẦU PHANH CAO CẤP 1L
DẦU NHỚT THỦY LỰC 68AW
DẦU NHỚT THỦY LỰ...
DẦU THỦY LỰC 68AW 19L
DẦU THỦY LỰC 68AW 19L

HOÁ CHẤT NGÀNH SƠN

Acrylic Resin 1338N
Acrylic Resin 1338N
Alkyd resin a436-70
Alkyd resin a436-70
DEURHEO 2900
DEURHEO 2900
Dispersing Agent 4046 Material
Dispersing Agent 4046 Material
DISPONER 9850
DISPONER 9850
DISPONER W-88
DISPONER W-88
LEVASLIP 467
LEVASLIP 467
LEVELING 3037
LEVELING 3037
SAMPLE BASE OIL
SAMPLE BASE OIL
SILICA K-200
SILICA K-200
Tinh màu đen
Tinh màu đen
UV -80
UV -80
WN -1135
WN -1135
WT -105A
WT -105A